Tid for pass

Grunnet COVID-19, har konsulatavdelingen begrenset kapasitet. Alle tilgjengelige timer ligger i bookingsystemet. Vi vurderer situasjonen fortløpende og vil legge ut ekstra timer når vi har kapasitet.

VIKTIG! Dersom du ikke kan møte til din time, vennligst kontakt konsulatavdelingen eller avbestill timen i bookingsystemet.

For informasjon om nødevndig dokumentasjon du må medbringe, se våre nettsider.

Med bakgrunn i råd fra Folkhälsomyndigheten, ber vi deg ta visse hensyn før du velger å booke tid hos oss. Du skal ikke tilhøre en risikogruppe, være syk eller ha noen symptomer.

Vi minner om at norske og svenske myndigheter opprettholder sine reiseråd, og fraråder reiser som ikke er nødvendige.

Dersom det er akutt (saker der liv og helse står på spill), vennligst kontakt konsulatavdelingen på e-post konsulat.stockholm@mfa.no.

Velg en tid per person. En tid = en person, flere tider = flere personer.