Tid for pass

Før du bestiller tid er det viktig at du leser all informasjon på våre nettsider i tillegg til det som står nedenfor. På nettsiden finner du blant annet informasjon om hvilke dokumenter du må medbringe og hva du må gjøre før oppmøte.

Grunnet COVID-19, har konsulatavdelingen begrenset kapasitet. Alle tilgjengelige timer ligger i bookingsystemet. Vi vil legge ut flere tider når vi har ledig kapasitet. 

VIKTIG! Dersom du ikke kan møte til din time, vennligst kontakt konsulatavdelingen eller avbestill timen i bookingsystemet.

Med bakgrunn i råd fra Folkhälsomyndigheten, ber vi deg ta visse hensyn før du velger å booke tid hos oss. Du skal ikke tilhøre en risikogruppe, være syk eller ha noen symptomer.

Vi minner om at norske og svenske myndigheter opprettholder sine reiseråd, og fraråder reiser som ikke er nødvendige.

Dersom det er akutt (saker der liv og helse står på spill), vennligst kontakt konsulatavdelingen på e-post konsulat.stockholm@mfa.no.

1 tid = inntil 3 personer. Flere enn 3 personer = flere tider.